Price List

Price List image 1
Tantra massage
2000Kč (90€) / 3000Kč (130€)

60 min / 90 min

Pussycat massage
3000 Kč (125€) / 4000Kč (175€)

60 min / 90 min (ne všechny masérky)

Erotic mix massage
1800Kč (80€) / 2500Kč (110€)

60 min / 90 min

Out call (escort) massage
3000Kč (130€) / 4000Kč (175€)

60 min / 90 min

Couple erotic massage
4000Kč (175€)

60 min

Lesbi-show massage
4000Kč (175€) / 6000Kč (260€)

60 min / 90 min

BDSM massage
2500Kč (110€) / 4000Kč (175€)

60 min / 90 min

Lingam massage
2000Kč (90€) / 3000Kč (130€)

60 min / 90 min

Erotic massage for women
2400Kč (105€) / 3400Kč (150€)

60 min / 90 min

Price List image 3
Price List image 5
Nuru massage
1 Girl
2000Kč (90€) / 3000Kč (130€)

60 min / 90 min

2 Girls (means 2 girls for 1 person)
3600Kč (160€)

60 min

Body to body massage
1 Girl
2000Kč (90€) / 3000Kč (130€)

60 min / 90 min

2 Girls (means 2 girls for 1 person)
3600Kč (160€)

60 min

Secret massage with more touch
1 Girl
2500Kč (110€) / 4000Kč (175€)

60 min / 90 min

2 Girls (means 2 girls for 1 person)
4600Kč (200€)

60 min

Price List image 7
Price List image 9
Extra service
Lap Dance
600Kč (30€)

FootJob
500Kč (25€)

Prostate massage
500Kč (25€)